Informace o společnosti

Společnost MEV PRAHA s.r.o. patří do skupiny firem ELVIA www.elvia.cz. Byla založena v roce 1993, kdy bez přerušení navázala na tradici a výrobní technologie firmy VUMS, jejíž historie v oblasti výroby desek plošných spojů sahá až do šedesátých let min. století.

Specializuje se na vlastní výrobu jednovrstvých, dvouvrstvých a vícevrstvých desek s plošnými spoji a to zejména na:

  • expresní výrobu vzorků
  • sériovou výrobu desek plošných spojů
  • možnost vzorkování za cenu sériové výroby

Naším cílem je poskytování komplexních služeb na trhu desek s plošnými spoji k plné spokojenosti všech našich zákazníků.
Kromě vlastní výroby desek s plošnými spoji nabízíme veškerou technickou pomoc od jejich návrhu až po finální montáž.

Velký důraz je kladen na kvalitu,
rychlost a organizaci práce

o čemž svědčí získaný certifikát ISO 9001:2009.

Poptávkový / objednávkový formulář

Využijte náš
poptávkový/objednávkový formulář..

[ formulář ]